Úvod 2018-10-16T19:27:38+00:00

Ponuka:

 • Koučing (športový, vzťahový, kariérny, fertility- zvýšenie plodnosti)
 • Psychologické poradenstvo
 • Analýza potrieb
 • Pracovná a organizačná psychológia
 • Vzdelávanie, osobnostný rozvoj
 • Športová psychológia a mentálna príprava
 • Vzdelávanie v psychológii
 • Zvyšovanie výkonnosti
 • Párové a rodinné poradenstvo a terapia
 • Nácvik relaxačných, aktivačných techník, nácvik koncentrácie pozornosti
 • BIOFEEDBACK

O mne:

Už od strednej školy ma fascinovala ľudská myseľ, spôsob akým funguje a aké tajomstvá ukrýva. Vtedy som sa rozhodla pre štúdium psychológie na Trnavskej Univerzite a dúfala som, že mi pomôže pochopiť ľudské správanie. Čím viac som sa zaoberala psychikou a ľudským správaním, tým viac nových poznatkov sa mi otváralo a uvedomila som si, že odpoveď nikdy nenájdem. A v tom je čaro mojej práce. Nepoznám odpovede na otázky, s ktorými klient prichádza. Sprevádzam ho na jeho ceste riešenia, poskytujem iný uhol pohľadu a spolu nachádzame ciele šité na mieru. Práve preto som po štúdiu na vysokej škole zvolila výcvik v koučovaní. Hľadala som nástroj, ktorý mi umožní pracovať s rôznym tipom ľudí a ktorý poskytuje okamžité výsledky.

Od roku 2012 do roku 2018 som pracovala ako psychológ pre Ozbrojené sily Slovenskej Republiky, kde som mala možnosť používať široké portfólio odborných psychologických zručností a pracovať s rôznymi skupinami ľudí v rôznych situáciách. Počas tohto obdobia som získala špecializáciu v odbore pracovná a organizačná psychológia a rozhodla som sa pre vlastnú prax.

Venujem sa pracovnej a organizačnej psychológii, ktorej zmyslom je úprava vonkajších a vnútorných podmienok pracovného procesu (vzťahy, tvorba tímov, výber zamestnancov) smerom k zlepšeniu pracovných výkonov, efektivity, vzťahov a spokojnosti. Prvým krokom je vždy zmapovanie aktuálnej situácie, po ktorej nasleduje vyjasnenie očakávaní a možností spolupráce, ktoré vyplynú zo zistených potrieb. Neexistuje univerzálna ponuka, intervencia je vždy priamo ušitá na ľudí  situácie, s ktorými pracujem.

Okrem á pracovnej psychológie sa venujem aj športovej psychológii a mentálnej príprave športovcov, kde pozornosť je viac zameraný na spokojnosť s vlastným výkonom a radosť z hry- výhra je len bonusom. V tomto zmysle pracujem aj s deťmi na ich mentálnej príprave, aby spôsob myslenia a práce s myšlienkami bol pre nich nápomocný nie len v športe, ale vo všetkých častiach života.

Mojou srdcovou záležitosťou je fertility koučing. Na základe vlastných skúseností viem, aká je liečba neplodnosti pre ženy náročná a ako môže ovplyvniť partnerské spolužitie a vízie do budúcnosti. Mojím cieľom je poskytovať týmto ženám a párom podporu počas neľahkých situácií, ktoré liečba so sebou prináša a nástroje, vďaka ktorým môžu mať kľúč k plodnosti vo vlastných rukách. Mnoho výskumov už potvrdilo prepojenosť tela a duše. Vieme, že psychické činitele (napríklad zážitok, konflikt, frustrácia, stres, citové strádanie, strach a úzkosť) majú významný podiel na vzniku a pretrvávaní problémov v telesnej oblasti. Preto v mnohých prípadoch nie je účinná medicínska liečba. Pretože problém je niekde inde. Neznamená to, že daný človek nie je v poriadku. Znamená to len to, že nenachádza fungujúci spôsob, ako danú situáciu vyriešiť. Práca so spôsobmi myslenia môže byť vtedy účinným riešením. Keďže liečba samotná je finančné náročná, snažím sa získavať projekty s cieľom cenovej dostupnosti fertility koučovania pre každú ženu a pár, ktorí prejavia záujem.

Vzdelanie:

2012- ukončené magisterské štúdium v odbore psychológia na Trnavskej Univerzite v Trnave

od roku 2015- registrovaná členka Slovenskej komory psychológov

2015- ukončenie kurzu „Brief Coaching“ získaním certifikátu ACTPH na úrovni PCC

od roku 2016- členka Slovenskej Asociácie koučov SAKo

2017- špecializácia v odbore pracovná a organizačná psychológia, licencia na výkon samostatnej psychologickej praxe v odbore pracovná a organizačná psychológia

2018- certifikácia Slovenskej asociácie koučov

2018- kurz EEG BIOFEEDBACK a Alfa tréning

Prebiehajúce vzdelávanie:

Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii

Solution focus- komplexný výcvik v terapii a poradenstve zameranom na riešenie

Cenník:

Pracujem formou systemického rozhovoru, ktorý je zameraný na riešenie.  V koučovaní je to BRIEF koučing– slovo „brief“ v angličtine znamená krátko, stručne a také je aj Brief koučovanie. Spravidla nie je potrebná séria stretnutí a koučovanie je účinné okamžite. S klientom už po jednom až troch sedeniach naplníme ciele a klient odchádza s tým, po čo si prišiel.

V terapii a poradenstve je to systemická terapia zameraná na prácu so systémom a na riešenie. Vychádza z predpokladu, že každý človek je expert na vlastný život a sám si v sebe nesie kľúče k riešeniam. Mojou úlohou je otázkami provokovať klienta tak, aby si sám prichádzal na fungujúce riešenia alebo zmeny prežívania.

Cenník sa odvíja od platných cien za profesionálny koučing, poradenstvo a terapiu na miestnom trhu.

DRUH SLUŽBY

CENA
Prvá konzultácia zdarma
Osobná konzultácia v trvaní 60-90 minút (poradenstvo/koučovanie) 30 € – 100 €
Párové a rodinné poradenstvo alebo terapia  v trvaní 60-90 minút 40 €
Telefonická/ Skypová konzultácia v trvaní 60-90 minút 30 € – 100 €
Nácvik relaxačných, aktivačných metód, tréning koncentrácie pozornosti 20 €
Rozvoj tímov, tímové koučovanie cena v závislosti od veľkosti skupiny
Fertility program možnosť kombinovania služieb podľa potreby
Biofeedback 10 € (10 sedení- 80€)
Biofeedback- diagnostika

Malá mapa mozgu 10€

Veľká mapa mozgu 20€

Kontakt:

PhDr. Petra Labašová

e-mail: petra.labasova@gmail.com

Objednávky na telefónnom čísle:

0907 357 440
v čase od 8:00 do 16:00

Možnosť konzultácii prostredníctvom telefónu,
alebo aplikácie Skype.

Pracovná doba:

Pondelok- Piatok        8:00-16:00

Možnosť objednania mimo pracovných hodín
a počas víkendov za príplatok.

Blog:

ČO JE KOUČOVANIE

Povolanie kouča vzniklo pôvodne v tenise, kde sa vynorila potreba pracovať s hráčmi nie len na fyzickej, ale aj na mentálnej úrovni. Ukázalo, že najefektívnejšie výsledky majú tréneri, ktorí nechávajú svojich žiakov, aby si nachádzali vlastné